Individuální lekce

Individuální lekce

Chcete, aby se po celou dobu lekce věnoval průvodce pouze vašemu dítěti?

Připravili jsme pro vaše děti možnost individuálních lekcí v plně vybavené Montessori třídě. Montessori prostředí je plné materiálnů a aktivit, kzeré jsou navrženy tak, aby dětem umožnily učit se prostřednictvím praktických zkušeností a manupulace s reálnými předměty. Metoda Montessori se zaměřuje na celkový rozvoj dítěte.

 

Věk: cca 2-6 let

Čas: individuální domluva

Místo: Montessori školka Pampeliška - Hradební 3182 Tábor

Cena: 350,-/ 45 minut

Přihláška ke stažení zde

Vyplněnou přihlášku zasílejte na ms@montessoritabor.cz. V případě dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 604 375 619.

 

Předškolní věk je v životě dítěte naprosto klíčovým obdobím na položení dobrých základů pro jeho rozvoj. Během individuálních lekcí pracuje zkušený průvodce po celou dobu pouze s vašim dítětem a rozvíjí ho ve všech oblastech života. Děti mají po přístup k široké škále Montessori materiálů, které podporují rozvoj jemné motoriky, smyslů, matematického myšlení, jazykových schopností a dalších dovedností. Celá lekce je přizpůsobena tomu, kde se dítě v jednotlivých oblastech nachází.

Rodiče mohou být na lekci přítomni.

 

BENEFITY

  • o výběr a prezentaci aktivit se postará zkušený průvodce
  • inspirace na doma
  • rozvoj a podpora zájmu a přirozené zvědavosti
  • rozvoj koncentrace
  • podpora nezávislosti a samostatnosti

 

NAŠE HODNOTY

  • připravené prostřední podle Montessori standradů
  • originální Montessori pomůcky
  • kvalifikovaní průvodci
  • holistický přístup
  • individuální a respektující přístup