Projekt EU dětská skupina Montessori

Vybudování a provoz dětské skupiny Montessori

Název projektu: Vybudování a provoz dětské skupiny Montessori

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006897

 

Provoz a vybudování je financováno z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Jedná se o nově vybudovanou Dětskou skupinu s počtem 12 míst v zařízení péče o děti.

Od 1.6.2017. do 31.5.2018 probíhalo vybudování zařízení, 24 měsíců bude financován provoz dětské skupiny od 1.6.2018 – 31.5.2020.

Jedná se o typ zařízení péče o děti předškolního věku - dětská skupina pro veřejnost na základě registrace.