Projekt EU

Projekt (název, registrační číslo):

Montessori Pampeliška Šablony III

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019194

Výše podpory - 224 505 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 01. 01. 2021

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 12. 2022

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory MŠ - školní asistent.