Školné

Školné

 

Cena za měsíc

7:30 - 16:15

3 dny v týdnu

5.500 Kč

5 dny v týdnu

7.100 Kč

 

Z důvodu fixních nákladů na provoz nejsme schopni při nepřítomnosti dítěte platbu vracet. Platit školné je možno na trimestr, pololetně či ročně. S rodiči uzavřeme smlouvu o poskytování péče o dítě.

Stravné:

(není zahrnuto v ceně školného a hradí se individuálně)

Celodenní stravování (svačina, oběd, svačina, pitný režim): 113 Kč/den

Dopolední stravování (svačina, oběd, pitný režim)84 Kč/den 

Odpolední stravování (svačina, pitný režim): 29 Kč/den

 

Tento ceník je platný a účinný od 1. 2. 2024