Školička

Česko-anglická Montessori školka

pro děti 2-6 let

http://www.montessoritabor.cz/media/user/image/Monte%20deti/welcome(1).jpg

Montessori školka Pampeliška se nachází na starém městě v Táboře v nově zrekonstruované budově areálu Kotnov. Příjemná rodinná atmosféra je zajištěna malou kapacitou zařízení.

V naší Montessori školce pracujeme výhradně podle principů pedagogiky Marie Montessori. Naše vlastní 20tiletá Montessori praxe je nesmírně důležitá ve vedení, výchovu a vzdělání dětí raného věku do 3 let a další návaznosti pro věkovou skupinu dětí od 3 do 6 let. Tato doba se již nikdy nevrátí a schopnosti, kterými děti disponují v této době, jsou jedinečné a je třeba vědět, jak je správně rozvíjet a podporovat.

Vše je přizpůsobeno potřebám dětí. Děti se postupně učí práci s pomůckami a objevují svět a své „nové“ schopnosti, se kterými se do té doby nesetkaly. V pedagogice Marie Montessori hrají velkou pomůcky, které pomáhají dítěti co nejlépe využít jeho senzitivních fází. Mají přesný cíl, přesné použití a jsou dokonale promyšlené. Objevují se ve všech oblastech vzdělávání: praktický život, smyslový materiál, matematika, jazyk, kosmická výchova, hudební, pohybová a výtvarná oblast a dále i oblast cizího jazyka.


Respektujeme individualitu každého dítěte, jeho individuální rozvoj, zájmy, způsob chování a učení se. Děti pracují s pomůckami podle své svobodné volby v připraveném prostředí. Učí se samostatnosti, soustředění, trpělivosti, toleranci, respektu i spolupráci s dalšími dětmi. Učí se postarat se o své věci, zařídit si to, co potřebují, domluvit se mezi sebou a pomoci si navzájem. Samy si připravují svačiny podle své chuti, uklízejí po sobě pomůcky, oblečení, boty, nádobí.

Děti poznávají přírodu i město, chodí na výlety i do divadla, zpívají, tančí a hrají na hudební nástroje, dělají pokusy, pěstují rostliny, vaří, pečou, tvoří z různých materiálů podle svých možností a vlastní představivosti. Program školičky je také zaměřen na přírodu a ekologii. Klademe velký důraz na svobodný pohyb dětí a učení se venku. To vše nám umožňuje malá kapacita zařízení.

Děti mají možnost naslouchat angličtině v běžných situacích (převlékání, hygiena, úklid, hra, chystání jídla, atd.) díky každodenní přítomnosti anglicky mluvícího učitele, ale také v intenzivním výukovém bloku podle metody „Think in English“ plném písniček, her, pohybu a tvoření. Blok vychází plně z Montessori pedagogiky a celý výukový systém Think in English prošel šestiletým výzkumem. Využívá se nejen u nás, ale i v dalších Montessori zařízeních po celé ČR. Po celou dobu je přítomen také český pedagog, který nadále všestranně rozvíjí český jazyk a komunikaci.

Náš učitel je vzdělaný člověk, který děti miluje a pomáhá jim, zároveň určuje hranice. Pomáhá dětem hranice pochopit a přijmout. Hledáme způsoby, jak pomoci dětem rozvíjet se a učit se s respektem k jejich osobnosti a k ostatním.

V odpoledním programu nabízíme navíc zájmové kroužky - pohybově taneční a keramický.

http://www.montessoritabor.cz/media/user/image/prihlaska.JPG

 

Učitel Montessori: Mgr. Eliška Partlová, Beatrice Partlová, Martina Vrbovská BA Hon

Rodilý mluvčí: Paul Jones