Projekt EU dětská skupina Montessori

Provoz dětské skupiny Montessori

Název projektu: Montessori dětská skupina Pampeliška 

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017420

 

Provoz je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Jedná se o dětskou skupinu s počtem 12 míst v zařízení péče o děti.

Provoz dětské skupiny je z Operačního programu Zaměsnanost financován po dobu 14 měsíců a to v období od 1.7.2022 do 31.8.2023.

Jedná se o typ zařízení péče o děti předškolního věku - dětská skupina pro veřejnost na základě registrace.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.