Projekt EU

Projekt (název, registrační číslo):

Montessori MŠ Pampeliška Šablony OP JAK

CZ.02.02.03/00/22_002/0005150

 

„Spolufinancováno Evropskou unií“

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 01.01.2023

Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12.2024

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem/žákům/studentům ve škole/školském zařízení příjemce prostřednictvím realizace aktivit projektu v každém ze zvolených specifických cílů v žádosti o podporu.

Realizované aktivity: Dvojjazyčný asistent MŠ

_______________________________________________

Projekt (název, registrační číslo):

Montessori ZŠ Pampeliška Šablony OP JAK

CZ.02.02.XX/00/22_002/0005817

 

„Spolufinancováno Evropskou unií“

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 01.05.2023

Předpokládané datum ukončení projektu: 30.04.2025

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem/žákům/studentům ve škole/školském zařízení příjemce prostřednictvím realizace aktivit projektu v každém ze zvolených specifických cílů v žádosti o podporu.

Realizované aktivity: Kariérový poradce ZŠ; Dvojjazyčný asistent ZŠ; Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK