Program

Program

dopoledne 

7:30-8:15

scházení dětí

do 10:00

dopolední pracovní blok – práce s Montessori pomůckami, setkání na elipse, výtvarné aktivity, anglická průprava volně podle zájmu a potřeb dětí, příprava svačiny

10:00-12:00

dopolední pracovní blok – pobyt venku

12:00-12:40

oběd

12:40-12:55

odchod dopoledních dětí (pohybuje se v závislosti na ročním období)

 

odpoledne

13:00-14:45

dle zájmu dětí (individuálně) – klidový režim, odpočinek po obědě, čtení, individuální činnosti předškoláků

14:45-15:30

příprava svačiny, svačina, úklid

15:30-16:10

vlastní činnosti, práce s Montessori pomůckami, odchod dětí z MŠ

 

Program je orientační. Přizpůsobujeme ho okolnostem a naladění dětí.

Děti v dopoledním programu je možné si vyzvedávat po 12:40 do 12:55 hod dle Vaší potřeby.

 

Organizace roku 2023/2024 

 

Státní svátky

školní rok 2023/24

Podzimní prázdniny

26. - 27.řijna 2023

Vánoční prázdniny

22.prosince 2023 - 2.ledna 2024

Jarní prázdniny

7.března - 8.března 2024

Velikonoční prázdniny

28.března 2024

Letní prázdniny

1.července - 12.července 2024

5.srpna - 9.srpna 2024