Naše přednosti

Jaké jsou přednosti naší školky?

  1. Zcela ojedinělé a výjimečné v rámci České republiky je, že pedagogický personál má nejen vysoce kvalitní Montessori trénink absolvovaný pod vedením amerických učitelů přímo z USA a německých učitelů z Evropy, ale rovněž  20tiletou praxi vč. lektorské činnosti  od roku 2001(Montessori pedagogika se začala šířit po malých krůčkách v ČR od roku 1997).

  2. Montessori praxe 20 let v oboru.

  3. Originální pomůcky Marie Montessori zakoupené v Holandsku.

  4. Přirozené seznámení s anglickým jazykem podle metody „Think in English“ vycházící plně z Montessori pedagogiky.

  5. Metoda Think in English pomáhá dětem se denně seznamovat v bilingvním prostředí s anglickým jazykem a zabezpečit tak vytvoření pevných, kvalitních a trvalých základů angličtiny. Pro děti je tento systém příjemný a vítaný a děti jsou samy motivovány poznávat oblast cizího jazyka, který se stává přirozenou součástí jejich osobnosti.

  6. Čerstvé zdravé jídlo se zajištěním stravovacích specifik pro jednotlivce.

  7. Individuální přístup ve všech oblastech je samozřejmostí.

  8. Rodinná atmosféra.

  9. Kladné hodnocení krajské školní inspekce.