Náš tým

Náš tým

Mgr. Alexandra Partlová

S Montessori pedagogikou jsem se poprvé seznámila již v roce 1998 díky Carol Ann Hontz z USA, která školila učitele i v České republice, pro kterou jsem tlumočila první Montessori přednášky a kurzy v ČR. Jsem držitelkou diplomu Montessori pedagogiky vedený americkými učiteli AMS (American Montessori Society) z roku 2000. Ve stejném roce jsem měla možnost navštívit Montessori školku a školu  v Princetonu v New Jersey, USA. Lektorkou Montessori kurzů a seminářů jsem již od roku 2001. Moje dvě dcery absolvovaly Montessori pedagogiku v rámci individuálního vzdělávání. Jsem autorkou výukové metody Think in English/Mysli anglicky, jež vychází z principů Montessori pedagogiky.

Montessori pedagogika nabízí a umožňuje dětem poznávat a zkoumat svět očima „objevovatele“ a okolní svět v nich vzbuzuje zvídavost. Od chvíle, kdy se začnou učit prostřednictvím dotyku a zacházení s předměty, se chtějí dotknout všeho! Protože je dětem v předškolním věku vlastní přijímací mysl, nepotřebují se učit prostřednictvím přímé výuky.

Vzdělávání Montessori odhaluje výjimečně vysokou úroveň výuky, ať již vědomé nebo nevědomé, kterou děti do šesti let přijímají s lehkostí, ba co více, vzdělávání Montessori v raném věku nejenže rozšiřuje poznatky dítěte v přítomnosti, ale pokládá základy pro skutečné chápání na abstraktní úrovni v pozdějším věku.

Mgr. Eliška Partlová

Vystudovala jsem Česko-anglické gymnázium a absolvovala kurz Montessori pedagogiky pro děti od 2 do 12 let. Mluvím plynule anglicky (úroveň C1) a studium jazyků mě baví. S Montessori pedagogikou jsem se setkala jako 5 leté dítě v první Montessori školce v Praze. Pamatuji si na pomůcky i na režim ve školce, dále jsem pokračovala s Montessori pedagogikou i na 1.stupni a částečné i na 2.stupni ZŠ v individuálním vzdělávání.

Na Montessori pedagogice se mi nejvíce libí, že motivuje a podporuje v dětech zájem o okolní svět a jeho poznávání.

Mezi moje zájmy patří zejména čtení, hudba a hlavně angličtina.

 

Paul Jones

Paul Jones is an Australian teacher and educator who has worked in many different countries. Paul is from Western Australia and after graduating from the University of Western Australia he has travelled and taught in Australia, China, Taiwan, Switzerland and the Czech Republic. Paul is married with two children and lives here in Tabor. Outside the classroom his main passions are sports and travel.

Paul Jones je australský učitel a pedagog, který pracoval v mnoha zemích světa. Pochází ze Západní Austrálie a po absolvování University of Western Australia cestoval a učil v Austrálii, Číně, Tchaj -wanu, Švýcarsku a České republice. Je ženatý, má dvě děti a žije v Táboře. Je volném čase se rád věnuje sportu a cestování.

 

Martina Vrbovská BA Hon

U Montessori pedagogiky se mi líbí, že se dítě stává  ucelenou osobností přes poznávání a zkoumání světa kolem sebe. Je úžasné sledovat, jak se dítě učí plnohodnotně reagovat na změny své doby a okolí. Těší mě, že můžu být průvodcem dětí při jejich objevování.

Jazykové schopnosti jsem získala jako rezidentka a studentka ve Velké Británií na Lancaster University, kde jsem studovala anglický jazyk a lingvistiku. Absolvovala jsme kurz asistenta učitele s roční praxi na místní základní škole v Heysham. Studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky jsem ukončila maturitní zkouškou v Praze.

Volný čas ráda trávím čtením, cestováním a sportováním s mojí rodinou.