Montessori a budoucnost

Vzdělání je cesta k lepší budoucnosti

 

Staletími prověřená zkušenost ukazuje, že jsou to právě vzdělaní lidé, kdo posouvají společnost kupředu.

 

Lidé s otevřeným a inovativním myšlením přinášejí pokrok a jsou nadějí pro pozitivní změny ve společnosti.

 

V čem je Montessori škola jiná než tradiční způsob výuky, který známe od dob Marie Terezie?

 

Výjimečnost a jinakost není ve způsobu hodnocení, ale v tom, jak se dětí učí poznávat svět, vstřebávat nové poznatky a pracovat s informacemi. Tímto způsobem se učili například Hillary a Bill Clintonovi, Jeff Bezos nebo Mark Zuckerberg.

Montessori není žádná převratná ani tzv. alternativní metoda. Je to způsob výuky, který je v USA a Kanadě zaveden a praxí ověřen již více než 100 let!

Za posledních 30 let se doba a svět, ve kterých žijeme, výrazně změnily. S tím se také výrazně mění požadavky na absolventy dnešních škol.

Montessori škola přistupuje k dítěti a jeho hodnocení komplexně:

 • Nesrovnává ho s ostatními, ale se sebou samým
 • Dítě lépe vidí svůj vlastní pokrok
 • Dítě zůstává motivováno se dále vzdělávat
 • Dítě má chuť na sobě dále pracovat 

 

Děti, které projdou Montessori výukou jsou:

 • Motivované se stále vzdělávat
 • Umí pracovat s informacemi (vědí, kde je najdou a jak je použijí)
 • Samostatné - v myšlení i práci
 • Umí samostatně řešit problémy
 • Umí za svá rozhodnutí přijmout zodpovědnost (neschovávají se za kolektivní vinu)
 • Zůstávají týmovými hráči - umí spolupracovat a podpořit ostatní
 • Vytrvalé a dotahují věci do konce