Klub předškoláka

Montessori předškolní klub

Příprava na školu 

Montessori předškolní klub je určen pro děti od 5 let

Kapacita: 8 dětí 

Čas: čtvrtek 16.10-17.30

Cena: 3920 Kč / 14 lekcí (280 Kč / lekce)

První setkání ve čtvrtek 5.října

Rezervace: ms@montessoritabor.cz

 

 

Jazyk

Čtení a psaní jdou spolu ruku v ruce a raná práce s pomůckami pro smyslový rozvoj podle metody Montessori připravuje dítě pro obě dovednosti. V tomto vývojovém stádiu je dítě fascinováno vztahy mezi písmeny, která tvoří slova, slovy, která v určitém pořadí tvoří věty, a to při práci s pohyblivou abecedou a dalšími jazykovými pomůckami.

 

 

Matematika

V Montessori třídě se děti učí matematice pomocí konkrétních materiálů a praktických zkušeností. Naučí se základní matematické koncepty. Tím, že pracují s fyzickými materiály, mají možnost lépe porozumět abstraktním matematickým pojmům. Postupně se přesouvají od konkrétních zážitků k abstraktnějším myšlenkám a operacím.

 

 

Praktický život

Aktivity praktického života jsou činnosti každodenního života a jsou zahrnuty ve všech oblastech života. Praktický život je stavebním kamenem Montessori kurikula. V Montessori třídě zahrnuje praktický život smysluplné činnosti, které rozvíjí jemnou motoriku a koordinaci, podporují samostatnost, koncentraci a odpovědnost. Zahrnuje dvě hlavní části: péči o sebe a péči o prostřední.

 

 

Smyslová výchova

Smyslový materiál slouží k rozvíjení a zdokonalování všech smyslů. Pomůcky jsou navrženy tak, aby pomáhaly dětem prožívat, vnímat a zařazovat nové informace kolem nich. Každá z pomůcek izoluje jednu klíčovou vlastnost, jako je barva, váha, tvar, textura, velikost, zvuk, vůně atd. Dítě se tak stává průzkumníkem, který objevuje svět kolem něj.