Jak pracujeme s osobními údaji

Jak pracujeme s osobními údaji

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Informace o zpracování osobních údajů

Montessori Základní škola Pampeliška, š.p.o. správce osobních údajů se sídlem Větrovy 124, 390 01 Tábor, IČ: 07 922 434, registrovaná u MŠMT ve složce 2019 pod pořadovým čísle 002 zpracovává osobní údaje, které se týkají dárců (subjekty osobních údajů). Tato informace slouží jako informace pro dárce ve smyslu článku 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“).

 

Vaše osobní údaje v podobě jména, příjmení, bydliště, telefon a e-mailová adresa podle darovací smlouvy zpracováváme jen na účelem plnění zákonných povinností ze strany správce na základě zákona o vedení účetnictví 563/1991 Sb. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let. Právním důvodem ke zpracování těchto osobních údajů je tak plnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679.

 

Poučení

Všechny subjekty údajů, jejichž údaje jsou zpracovávány, mají právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

 

Bližší informace o zpracování, jakož i opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování je možné prostřednictvím požadavku zaslaného na e-mail alex.partlova@gmail.com.