Zápis

Zápis

proběhne ve středu 10. května 2023

v Montessori školce Pampeliška

 

Žádáme všechny zájemce, aby zaslali vyplněnou nezávaznou přihlášku k zápisu na adresu ms@montessoritabor.cz. Zápis u nás ve školce je individuální, jednotliví zájemci jsou zváni na přesný čas. 

Kritéria pro přijetí do mateřské školy najdete zde.

 

Pro více informací pište na náš email nebo volejte na telefon 739 178 884.Od září 2015 jsme zapsáni do rejstříku škol a školských zařízení. 

Provozní doba školičky je 7.30 – 16.15.
Přednost při zápisu mají děti, které budou školku navštěvovat denně.