Zápis

Zápis

probíhá v  týdnu od 10. do 14. května

a od 24. do 28. května 2021

 

Žádáme všechny zájemce, aby zaslali vyplněnou nezávaznou přihlášku k zápisu na adresu ms@montessoritabor.cz. Zápis u nás ve školce je individuální, jednotliví zájemci jsou zváni na přesný čas. 

 

Pro více informací pište na náš email nebo volejte na telefon 739 178 884.Od září 2015 jsme zapsáni do rejstříku škol a školských zařízení. 

Provozní doba školičky je 7.30 – 16.15.
Přednost při zápisu mají děti, které budou školku navštěvovat denně.