Školné

Školné

 

Cena za měsíc

7:30 - 16:15

3 dny v týdnu

5.200 Kč

5 dny v týdnu

6.800 Kč

 

Z důvodu fixních nákladů na provoz nejsme schopni při nepřítomnosti dítěte platbu vracet. Platit školné je možno na trimestr, pololetně či ročně. Při podpisu závazné přihlášky se platí nevratná záloha ve výši 1 měsíční splátky, která Vám bude odečtena z platby při zahájení docházky. S rodiči uzavřeme smlouvu o poskytování péče o dítě.

Stravné:

(není zahrnuto v ceně školného a hradí se individuálně)

Celodenní stravování (svačina, oběd, svačina, pitný režim): 101,- Kč/den

Dopolední stravování (svačina, oběd, pitný režim)78,- Kč/den

Odpolední stravování (svačina, pitný režim)23,- Kč/den

 

Tento ceník je platný a účinný od 1. 2. 2023