Školička

Česko-anglická Montessori školka

pro děti 2-6 let

Montessori školka Pampeliška se nachází na starém městě v Táboře v nově zrekonstruovaném historickém domě. Příjemná rodinná atmosféra je zajištěna malou kapacitou zařízení. Ve dvou třídách s počtem 10 a 9 dětí pracují 4 paní učitelky. Děti mají k dispozici 2 hlavní pracovní místnosti, 2 místnosti pro hraní a odpočinek a sociální zázemí pro děti. Pomocný personál dětem zajišťuje čerstvé zdravé svačinky vlastními silami, obědy jsou zajištěny ze školní jídelny nebo zdravé výživy Natural Tábor. Jsme schopni vyjít vstříc dětem se zvláštními stravovacími požadavky.

V naší Montessori školce pracujeme výhradně podle principů pedagogiky Marie Montessori. Naše vlastní 20tiletá Montessori praxe je nesmírně důležitá ve vedení, výchovu a vzdělání dětí raného věku do 3 let a další návaznosti pro věkovou skupinu dětí od 3 do 6 let. Tato doba se již nikdy nevrátí a schopnosti, kterými děti disponují v této době, jsou jedinečné a je třeba vědět, jak je správně rozvíjet a podporovat.

Vše je přizpůsobeno potřebám dětí. Děti se postupně učí práci s pomůckami a objevují svět a své „nové“ schopnosti, se kterými se do té doby nesetkaly. V pedagogice Marie Montessori hrají velkou pomůcky, které pomáhají dítěti co nejlépe využít jeho senzitivních fází. Mají přesný cíl, přesné použití a jsou dokonale promyšlené. Objevují se ve všech oblastech vzdělávání: praktický život, smyslový materiál, matematika, jazyk, kosmická výchova, hudební, pohybová a výtvarná oblast a dále i oblast cizího jazyka.

Respektujeme individualitu každého dítěte, jeho individuální rozvoj, zájmy, způsob chování a učení se. Děti pracují s pomůckami podle své svobodné volby v připraveném prostředí. Učí se samostatnosti, soustředění, trpělivosti, toleranci, respektu i spolupráci s dalšími dětmi. Učí se postarat se o své věci, zařídit si to, co potřebují, domluvit se mezi sebou a pomoci si navzájem. Samy si připravují svačiny podle své chuti, uklízejí po sobě pomůcky, oblečení, boty, nádobí.

Děti poznávají přírodu i město, chodí na výlety i do divadla, zpívají, tančí a hrají na hudební nástroje, dělají pokusy, pěstují rostliny, vaří, pečou, tvoří z různých materiálů podle svých možností a vlastní představivosti. Program školičky je také zaměřen na přírodu a ekologii. Klademe velký důraz na svobodný pohyb dětí a učení se venku. To vše nám umožňuje malá kapacita zařízení.

Děti mají možnost naslouchat angličtině v běžných situacích (převlékání, hygiena, úklid, hra, chystání jídla, atd.) díky každodenní přítomnosti anglicky mluvícího lektora, ale také v intenzivním výukovém bloku podle metody „Think in English / Mysli anglicky“ plném písniček, her, pohybu a tvoření. Blok vychází plně z Montessori pedagogiky a celý výukový systém Think in English prošel šestiletým výzkumem. Využívá se nejen u nás, ale i v dalších Montessori zařízeních po celé ČR. Po celou dobu je přítomen také český pedagog, který nadále všestranně rozvíjí český jazyk a komunikaci.

Náš učitel je vzdělaný člověk, který děti miluje a pomáhá jim, zároveň určuje hranice. Pomáhá dětem hranice pochopit a přijmout. Hledáme způsoby, jak pomoci dětem rozvíjet se a učit se s respektem k jejich osobnosti a k ostatním.

V odpoledním programu nabízíme navíc dva druhy zájmových kroužků - pohybově taneční a hudební s výukou hry na flétnu.

 

Učitel Montessori / lektor angličtiny: Mgr. Alexandra Partlová, Kristýna Peštová, Eliška Partlová

Rodilý mluvčí: Michelle Stansbery

Další personál: Beatrice Partlová