Náš tým

Náš tým

Mgr. Alexandra Partlová

S Montessori pedagogikou jsem se poprvé seznámila již v roce 1998 díky Carol Ann Hontz z USA, která školila učitele i v České republice, pro kterou jsem tlumočila první Montessori přednášky a kurzy v ČR. Jsem držitelkou diplomu Montessori pedagogiky vedený americkými učiteli AMS (American Montessori Society) z roku 2000. Ve stejném roce jsem měla možnost navštívit Montessori školku a školu  v Princetonu v New Jersey, USA. Lektorkou Montessori kurzů a seminářů jsem již od roku 2001. Moje dvě dcery absolvovaly Montessori pedagogiku v rámci individuálního vzdělávání. Jsem autorkou výukové metody Think in English/Mysli anglicky, jež vychází z principů Montessori pedagogiky.

Montessori pedagogika nabízí a umožňuje dětem poznávat a zkoumat svět očima „objevovatele“ a okolní svět v nich vzbuzuje zvídavost. Od chvíle, kdy se začnou učit prostřednictvím dotyku a zacházení s předměty, se chtějí dotknout všeho! Protože je dětem v předškolním věku vlastní přijímací mysl, nepotřebují se učit prostřednictvím přímé výuky.

Vzdělávání Montessori odhaluje výjimečně vysokou úroveň výuky, ať již vědomé nebo nevědomé, kterou děti do šesti let přijímají s lehkostí, ba co více, vzdělávání Montessori v raném věku nejenže rozšiřuje poznatky dítěte v přítomnosti, ale pokládá základy pro skutečné chápání na abstraktní úrovni v pozdějším věku.

 

Michelle Stansbery

My name is Michelle Stansbery. I’m a wife, mother, and teacher. I grew up in the U.S. and have been in the Czech Republic for about a year. I love learning about new cultures and with my family enjoys experiencing history, architecture, and nature, through our many walks. During my quiet times, I enjoy knitting and other crafts and reading. I have been teaching for 12 years, as a homeschooler, a parent educator, and recently as an ESL teacher in Costa Rica and the Czech Republic. I love teaching children of all ages, including playing games, doing projects, and singing songs... I believe learning by doing is the best way to learn.

 
Jmenuji se Michelle Stansbery. Jsem manželkou, maminkou a učitelkou. Vyrostla jsem v USA a v Čechách jsem nyní jeden rok. Ráda se učím o nových kulturách a s rodinou poznáváme novou architekturu a přírodní krásy země. Ve volných chvílích ráda pletu, dělám ruční práce a čtu. Již 12 let vyučuji v rámci domácího vzdělávání své dva syny a dále působím jako učitelka ESL nejprve v Kostarice a nyní v České republice. Ráda učím všechny věkové kategorie dětí od úplně nejmenších dětí až po ty starší; hraji s nimi hry, pracuji na projektech, zpívám s nimi písničky... Věřím, že nejlépe se člověk naučí věci tím, že je dělá sám a získává vlastní zkušenosti.

 

 

Bc. Eliška Partlová

Vystudovala jsem Česko-anglické gymnázium a absolvovala kurz Montessori pedagogiky pro děti od 2 do 12 let. Mluvím plynule anglicky (úroveň C1) a studium jazyků mě baví. S Montessori pedagogikou jsem se setkala jako 5 leté dítě v první Montessori školce v Praze. Pamatuji si na pomůcky i na režim ve školce, dále jsem pokračovala s Montessori pedagogikou i na 1.stupni a částečné i na 2.stupni ZŠ v individuálním vzdělávání.

Na Montessori pedagogice se mi nejvíce libí, že motivuje a podporuje v dětech zájem o okolní svět a jeho poznávání.

Mezi moje zájmy patří zejména čtení, hudba a hlavně angličtina.

 

 

 

Bc. Kristýna Peštová

Vystudovala jsem všeobecné osmileté gymnázium. Už od dětství mě bavily jazyky, a tak jsem se rozhodla pro studium na Jihočeské Univerzitě na pedagogické fakultě, obor anglický a německý jazyk. Dále se věnuji výuce anglického jazyka předškolních a školních dětí.

Mám vystudovanou střední pedagogickou školu pro předškolní a mimoškolní pedagogiku. Na Montessori pedagogice mě nejvíce nadchl individuální rozvoj každého dítěte skrze svou vlastní tvořivost.

K mým zálibám patří také hra na klavír, četba a cestování.