Výběr pomůcek

Výběr pomůcek

Matematika

Velký zlatý perlový materiál

Barevné násobkové řetězy

Velká korálková krabice

     

Sčítací a odčítací hadí hra

Zlomky

Milionová krychle

 

 

Geometrie / smyslový materiál

Geometrický konstrukční materiál

Geometrická komoda

Konstrukční trojúhelníky

 

 

Jazyk

Kovové útvary

Zelené tabule

Farma se zvířaty

 

 

 

Zeměpis / biologie

Glóbusy

Mapy světa

Botanická komoda

 

 

 

Kosmická výchova

Zvířata světadílů

Figurky a knížka k černé stuze