Podpořte školu

Vzdělání je cesta k lepší budoucnosti

Staletími prověřená zkušenost ukazuje, že jsou to právě vzdělaní lidé, kdo posouvají společnost kupředu.

Lidé s otevřeným a inovativním myšlením přinášejí pokrok a jsou nadějí pro pozitivní změny ve společnosti.

 

V čem je Montessori škola jiná než tradiční způsob výuky, který známe od dob Marie Terezie?

Výjimečnost a jinakost není ve způsobu hodnocení, ale v tom, jak se dětí učí poznávat svět, vstřebávat nové poznatky a pracovat s informacemi. Tímto způsobem se učili například Hillary a Bill Clintonovi, Jeff Bezos nebo Mark Zuckerberg.

Montessori není žádná převratná ani tzv. alternativní metoda. Je to způsob výuky, který je v USA a Kanadě zaveden a praxí ověřen již více než 100 let!

Za posledních 30 let se doba a svět, ve kterých žijeme, výrazně změnily. S tím se také výrazně mění požadavky na absolventy dnešních škol.

Montessori škola přistupuje k dítěti a jeho hodnocení komplexně:

 • Nesrovnává ho s ostatními, ale se sebou samým
 • Dítě lépe vidí svůj vlastní pokrok
 • Dítě zůstává motivováno se dále vzdělávat
 • Dítě má chuť na sobě dále pracovat 

 

Děti, které projdou Montessori výukou jsou:

 • Motivované se stále vzdělávat
 • Umí pracovat s informacemi (vědí, kde je najdou a jak je použijí)
 • Samostatné - v myšlení i práci
 • Umí samostatně řešit problémy
 • Umí za svá rozhodnutí přijmout zodpovědnost (neschovávají se za kolektivní vinu)
 • Zůstávají týmovými hráči - umí spolupracovat a podpořit ostatní
 • Vytrvalé a dotahují věci do konce

 

Řekněte sami, chtěli byste mít takovou kolegyni nebo kolegu ve svém týmu?

  

 

Co podpora regionální školy Montessori přinese vaší firmě?

V dlouhodobém časovém horizontu získáte:

 • Kvalitní zaměstnance dostupné ve vašem regionu
 • Nové know-how
 • Otevřený přístup k práci s informacemi - šance na inovace
 • Vyšší přidanou hodnotu práce vašeho zaměstnance
 • Motivované a prokazatelně spokojenější zaměstnance
 • Loajální zaměstnance
 • Nižší personální náklady
 • Nižší náklady na vzdělávání zaměstnanců (absolventi jsou zvyklí se vzdělávat sami a průběžně)

 

Okamžité benefity, které podporou Montessori školy získáte:

 • Status společensky odpovědné společnosti
 • Společenskou prestiž
 • Snazší získání odborníka z jiného regionu - Montessori je zárukou stejné kvality a standardu na všech školách
 • Vyšší konkurenceschopnost

 

Podpoříte-li Montessori školu Pampeliška, poskytneme vám:

 • Umístění jména vaší společnosti a loga na našich internetových stránkách
 • Prohlídku naší školy s 30 min účastí ve výuce
 • Přednostní pozvání na školou pořádané kulturně-společenské akce (besídky, koncerty apod.)
 • Prezentační videa o Montessori způsobu vzdělávání, aby vaši zaměstnanci a obchodní partneři věděli, koho jste se rozhodli podpořit

Proč by firma měla inovovat?

Základem úspěchu firmy na trhu je dělat jiné věci nebo alespoň jiným způsobem, než to dělají všichni ostatní. Tím se významně odlišíte od své konkurence a můžete jako firma na trhu dlouhodobě uspět. K tomu, aby firma byla krok před všemi ostatními musí inovovat - své produkty, služby, postupy, procesy.

 

Steve Jobs je zdárnou ukázkou toho, jak inovace vypadá v praxi. V době, kdy trhu s osobními počítači vládla firma Dell, přišel s revoluční myšlenkou udělat "počítač" zcela jinak a tuto jinakost se nebál podtrhnout tím, že svůj produkt nenazval ani "počítačem".

"Prostě to bude Mac", řekl.

Udělat takové rozhodnutí chce opravdu odvahu. A proč to dokázal?

 • Inovoval
 • Myslel tzv. "out of the box"
 • Byl zdravě sebevědomý
 • Svému produktu věřil

 

Chceme-li posouvat firmy a naši společnost dále, nesmíme ustrnout, ale musíme inovovat a myslet na to, co budou zákazníci potřebovat za 5, 10, 15… let.

K tomu, abychom mohli tímto způsobem přemýšlet a zůstala naše hlava otevřená, nemůžeme si v 21.století dovolit mít její kapacitu zaplněnou encyklopedickými znalostmi.

 

A přesně takové možnosti a dovednosti vám absolventi Montessori školy Pampeliška přinesou.