Otevření školy

Otevření školy

MŠMT vydalo metodiku k obnově docházky do školy v omezeném režimu při důsledném dodržování hygienických a provozních podmínek.

Žák 1.stupně má možnost se od 25. května účastnit vzdělávacích aktivit základní školy dle rozhodnutí svých zákonných zástupců, kteří mají povinnost vyjádřit zájem o docházku do školy;  v případě žáků 1.stupně do 18.5.2020.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Pokud zákonný zástupce  dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Ke stažení

Metodika - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ